Czas, by się dowiedzieć o ASP

Wartość światowego rynku internetowych systemów wspomagania zarządzania w 2004 r. może wynieść 25 mld USD. Tymczasem nawet specjaliści z branży IT niewiele o nich wiedzą.

Wartość światowego rynku internetowych systemów wspomagania zarządzania w 2004 r. może wynieść 25 mld USD. Tymczasem nawet specjaliści z branży IT niewiele o nich wiedzą.

Spółki typu Application Service Provider (ASP) widzą siebie w roli świętego Grala dla przedsiębiorstw, które straciły wiarę w Internet.

Zapewniają klientom dostęp do rozwiązań bazujących na Sieci, zarządzanie nimi i wsparcie w trybie online. Kuszą obietnicami, że ich usługi pozwolą na obniżenie kosztów i ułatwią posługiwanie się komputerami.

Najlepszą przyszłość rynkowi ASP wróży jednak rozwój komunikacji. Większość, bo aż, 60% ich klientów ma dostęp do poczty elektronicznej czy grup dyskusyjnych właśnie dzięki usługom ASP. Także rozwiązania finansowe, handlu elektronicznego, edukacyjne, zarządzania personelem czy CRM znajdują dla siebie miejsce na rynku ASP.

Analitycy zgadzają się co do wzrostu tego rynku, jednak różnią się w kwestii jego wartości. Na przykład IDC wycenia w tym roku globalny rynek ASP na 600 mln USD. Wartość ta w 2004 r. ma osiągnąć poziom 8 mld USD. Z kolei analitycy Gartner Group szacują tegoroczną wartość na 3,6 mld USD i przewidują, że w ciągu czterech lat wzrośnie ona do 25 mld USD.

Tak pokaźne rozbieżności w prognozach wynikają z zastosowanych metod szacowania wartości rynku. Specjaliści z IDC biorą pod uwagę przychody liczone na podstawie wydatków klientów w konkretnych latach, nie zważając na okres, na jaki kontrakty zostały zawarte. Inni analitycy obliczają wartość całych, nawet wieloletnich umów, opierając się na kwotach podawanych przy ich podpisaniu. Nawet mimo tych różnic, specjaliści są zgodni, że w tym roku 75% ogólnej liczby dochodów ASP przypadnie Amerykanom. USA pozostaną też dłuższy czas niekwestionowanym liderem na tym rynku.

Przewiduje się, że w ciągu kilku następnych lat około połowy wszystkich firm będzie korzystało z rozwiązań opartych na Internecie. Rynek ten przede wszystkim zdominują klienci z dużych korporacji, którzy w 2004 r. przyniosą 66% wszystkich przychodów ASP - twierdzi Phillips Group. Na razie jednak specjaliści z branży IT są niezbyt obeznani z zagadnieniami tego rynku. Tylko 5% z nich ma szczegółową wiedzą na temat usług ASP - wynika z badań IDC. Okazuje się bowiem, że ponad 60% ankietowanych informatyków nawet nie słyszało o tym zagadnieniu.

Nie lepiej wypadli szefowie firm internetowych: tylko 6% z nich rozumie istotę oferty ASP. "To jest naprawdę nowy rynek i jeszcze minie trochę czasu, zanim firmy na nim się odnajdą" - uważa Meredith Whalen, zajmująca się w IDC kwestiami ASP i serwisów internetowych. "Ludzie słyszeli o tej sprawie, ale tylko nieliczni wiedzą, o co w tym chodzi" - dodaje.