Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Cyfrowa aleja MCI

MCI stawiając na cyfrową rozrywkę dla użytkowników internetu i telefonii komórkowej, buduje grupę Digital Avenue. Jej szeregi zasilił właśnie społecznościowy portal Streemo.pl.

Spółka Streemo powstała pod koniec marca br. z inicjatywy, zależnej od funduszu MCI, firmy Comtica poprzez wydzielenie aktywów związanych z internetowym serwisem społecznościowym www.streemo.pl. Jak podaje komunikat funduszu MCI, Streemo.pl jest przedsięwzięciem na etapie start up prowadzącym społecznościowy portal internetowy z funkcjami wymiany informacji pomiędzy użytkownikami oraz treściami multimedialnymi. Spółka będzie utrzymywać się z przychodów ze sprzedaży reklam oraz e-commerce.

Pod koniec kwietnia Comtica sprzedała spółce Digital Avenue 1603 udziałów stanowiących 50,09% udziałów w kapitale zakładowym Streemo za 248465 zł. Piotr Szostak, prezes zarządu Streemo kupił 399 udziały stanowiące 12,47% kapitału zakładowego za 61845 zł. Paweł Laskowski, prezes zarządu Comtica kupił 399 udziały stanowiące 12,47% kapitału zakładowego za 61845 zł. Łącznie Comtica sprzedała 2401 udziałów stanowiących 75,03% udziałów w kapitale zakładowym Streemo za 372155 zł.

NZW Streemo podjęło z kolei uchwałę o podwyższeniu kapitału z 160000 do 400100 zł poprzez utworzenie 4802 nowych udziałów w spółce o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział. Digital Avenue objęło 2405 nowoutworzonych udziałów za 120250 zł. Po podwyższeniu kapitału udział Digital Avenue w kapitale zakładowym Streemo pozostanie na poziomie 50,09%.

Digital Avenue została powołana przez MCI Management 19 kwietnia br. Spółka będzie tworzyć grupę kapitałową specjalizującą się w cyfrowej rozrywce, treściach multimedialnych oraz mediach internetowych (muzyka, radio, wideo, IPTV, gry, społeczności). Przeważającą część przychodów grupy będzie pochodzić z obszaru e-commerce i reklamy internetowej. Prezesem zarządu Digital Avenue jest Michał Dzienisz. Powołanie DA to końcowy etap projektu. Obok Streemo.pl do grupy dołączy także serwis iPlay sprzedający muzykę w internecie i kanale mobilnym.