Cyberubezpieczenie i cyberinwestycje

Money.pl udostępnił za pośrednictwem platformy transakcyjnej Money.DIRECT usługi nowych partnerów - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych DWS Polska oraz TU Zurich.

DWS umożliwia użytkownikom platformy inwestowanie w jednostki uczestnictwa siedmiu funduszy inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem stopnia ryzyka. TU Zurich będzie natomiast sprzedawać poprzez platformę Cyberubezpieczenie. Usługa umożliwia ubezpieczenie online mieszkań, domów, domów w budowie a także wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Klienci Cyberubezpieczenia uzyskują od ubezpieczyciela 20% rabatu.

Pod koniec lipca Money.pl umieściło ponadto na swojej platformie ofertę kredytów mieszkaniowych GE Banku Mieszkaniowego. We wrześniu br., na platformie zostanie umieszczony dostęp do usług jednego z funduszy emerytalnych, a także jednego z biur maklerskich. Prezes Money.pl, Arkadiusz Salamon, zapowiada również wprowadzenie jesienią br. usług i produktów skierowanych dla małych i średnich firm.

„Na realizację czeka kilkanaście umów podpisanych z dostawcami usług, które będą udostępniane poprzez Money.DIRECT – powiedział Arkadiusz Salamon.

Korzystanie z Money.DIRECT nie wymaga rejestrowania się w systemie Money.pl. Portal nie pobiera też żadnych opłat za korzystanie z platformy. Platforma zawiera z dostawcami usług umowy, na mocy których zarabia najczęściej na tzw. efekcie marketingowym, czyli od każdego użytkownika, który odwiedzi za pośrednictwem Money.pl stronę związaną z konkretną usługą, a jego wizyta spełni określone warunki (np. czas wizyty wyniesie minimum 5 min.).