Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Cyberubezpieczenie i cyberinwestycje

Money.pl udostępnił za pośrednictwem platformy transakcyjnej Money.DIRECT usługi nowych partnerów - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych DWS Polska oraz TU Zurich.

DWS umożliwia użytkownikom platformy inwestowanie w jednostki uczestnictwa siedmiu funduszy inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem stopnia ryzyka. TU Zurich będzie natomiast sprzedawać poprzez platformę Cyberubezpieczenie. Usługa umożliwia ubezpieczenie online mieszkań, domów, domów w budowie a także wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Klienci Cyberubezpieczenia uzyskują od ubezpieczyciela 20% rabatu.

Pod koniec lipca Money.pl umieściło ponadto na swojej platformie ofertę kredytów mieszkaniowych GE Banku Mieszkaniowego. We wrześniu br., na platformie zostanie umieszczony dostęp do usług jednego z funduszy emerytalnych, a także jednego z biur maklerskich. Prezes Money.pl, Arkadiusz Salamon, zapowiada również wprowadzenie jesienią br. usług i produktów skierowanych dla małych i średnich firm.

„Na realizację czeka kilkanaście umów podpisanych z dostawcami usług, które będą udostępniane poprzez Money.DIRECT – powiedział Arkadiusz Salamon.

Korzystanie z Money.DIRECT nie wymaga rejestrowania się w systemie Money.pl. Portal nie pobiera też żadnych opłat za korzystanie z platformy. Platforma zawiera z dostawcami usług umowy, na mocy których zarabia najczęściej na tzw. efekcie marketingowym, czyli od każdego użytkownika, który odwiedzi za pośrednictwem Money.pl stronę związaną z konkretną usługą, a jego wizyta spełni określone warunki (np. czas wizyty wyniesie minimum 5 min.).