Cyberprzestępczość zagrożeniem roku 2009

Instytut Ponemon przeprowadził badanie mające na celu wyłonienie największych zagrożeń w roku 2009, które będą miały największy wpływ na bezpieczeństwo przedsiębiorstw. Zwycięzcą okazał się cyberterroryzm.

W badaniu wzięło udział 577 specjalistów z branży IT. Wśród zaproponowanych im do wyboru czynników, które będą miały największy wpływ na bezpieczeństwo przedsiębiorstw znalazły się: cloud computing (przetwarzanie danych na zdalnych serwerach), wirtualizacja, mobilność i urządzenia mobilne, cyberprzestępczość, outsourcing (wykorzystywanie zasobów zewnętrznych), wyciek danych, P2P oraz Web 2.0. Zdecydowana większość ankietowanych (aż 77%) uznała, że największym zagrożeniem będzie cyberprzestępczość. Dodatkowo 92% z nich przyznało, że firma w której pracują została dotknięta tym zjawiskiem.

W następnej kolejności na liście znalazły się: cloud computing, złośliwe oprogramowanie i związany z nim wyciek danych, Web 2.0 oraz urządzenia mobilne. W przypadku cloud computingu wymieniano niemożność weryfikacji poziomu zabezpieczeń zdalnych serwerów i zapisanych tam danych.