Cudzy znak towarowy wywoła twój link reklamowy

Po wydaniu orzeczenia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Google uaktualnia zasady dotyczące znaków towarowych w Europie i krajach Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA).

W myśl zmienionych zasad, firmy korzystające z reklam Google na terenie Europy będą mogły wykorzystywać nazwy znaków towarowych jako słowa kluczowe. Przykładowo, jeśli użytkownik wyszukiwarki wpisze słowo kluczowe będące znakiem towarowym producenta telewizorów, będzie mógł znaleźć pomocne i dopasowane reklamy firm handlujących sprzętem RTV, serwisów z recenzjami produktowymi, sprzedawców używanych telewizorów czy wreszcie innych producentów sprzętu.

Wedle dotychczas obowiązujących w Europie zasad właściciele marek mogli zgłosić do Google skargę w sprawie wykorzystania ich znaku towarowego, celem uniemożliwienia wyświetlania reklam innych firm po wpisaniu zastrzeżonej przez nich nazwy produktu lub marki.

Aktualizacja powoduje dostosowanie zasad Google w Europie do zasad obowiązujących w większości innych krajów świata. Reklamodawcy już od 2004 roku mogą korzystać ze słownych znaków towarowych innych firm na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, od 2008 roku - w Wielkiej Brytanii i Irlandii, zaś od maja 2009 roku także w wielu innych krajach. Pełen wykaz krajów, w których wprowadzono takie zasady można znaleźć tutaj.

Cudzy znak towarowy wywoła twój link reklamowy

Właściciel znaku towarowego, w którego przekonaniu inna firma w Europie wprowadza użytkowników w błąd co do pochodzenia reklamowanych towarów i usług w reklamach wyświetlanych po wpisaniu jego znaku towarowego, może wnieść skargę do Google. Jeżeli Google uzna, że dana reklama wprowadza użytkowników w błąd co do pochodzenia reklamowanych towarów i usług, reklama ta zostanie usunięta.

Nowe zasady wchodzą w życie 14 września.

Uaktualnienie zasad dotyczących znaków towarowych jest następstwem orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał orzekł, że Google stosuje się do prawa o znakach towarowych pozwalając reklamodawcom na licytację słów kluczowych będących słownymi znakami towarowymi innych firm.

"Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo Google do umożliwienia reklamodawcom licytacji słów kluczowych będących znakami towarowymi innych firm" — powiedział Artur Waliszewski, Country Director, Google Polska — "Zmiana ta pozwala nam ujednolicić nasze zasady na całym świecie. Skorzystają przede wszystkim użytkownicy, którzy zobaczą jeszcze więcej trafnych reklam wyszukując w Google."

Zasady Google dotyczące tekstu reklam pozostają bez zmian - nieupoważnieni reklamodawcy nie będą mogli używać zastrzeżonego słownego znaku towarowego w swoich tekstach reklamowych. Opisywana zmiana zasad dotyczących znaków towarowych dotyczy wyłącznie słów kluczowych wpisywanych w wyszukiwarce.

Wyjątkiem są tu Wielka Brytania i Irlandia, które aktualizują swoje zasady dotyczące tekstów reklamowych. Od 14 września 2010r. niektórzy reklamodawcy na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii będą mogli korzystać ze znaków towarowych innych firm w swoich tekstach reklamowych, nawet jeżeli nie są właścicielami danego znaku towarowego, ani nie mają wyraźnego zezwolenia od właściciela danego znaku towarowego na korzystanie z niego. Reklamodawcy ci obejmują resellerów, sprzedawców komponentów, części zamiennych lub kompatybilnych i stron informacyjnych.