Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Crowley rozwija usługi VPN

Crowley Data Poland zaoferował usługi VPN oparte na technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching). Operator oferuje klientom korzystającym z VPN usługę back-up , czyli automatyczne zestawianie połączenia zapasowego w razie awarii łącza.

Wprowadzone przez Crowley Data Poland (CDP) pod koniec 2000 r. usługi VPN pozwalają połączyć wiele lokalnych sieci komputerowych klienta w jedną infrastrukturę, umożliwiającą wymianę danych. Rozwiązanie VPN jest oparte na koncepcji sieciowej, w której użytkownik dzierżawi jedynie lokalne łącza dostępowe do sieci miejskiej, zamiast wielu połączeń typu punkt-punkt. Łączone sieci mogą się znajdować w obrębie jednego, bądź kilku miast a nawet państw.

Obecnie CDP oferuje także możliwość automatycznie zestawianego połączenia zapasowego - tzw. back-up w razie awarii łącza podstawowego. W tym celu wykorzystuje się sieci ISDN. Pozwala to na utrzymanie połączeń bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji w sprzęt.