Crowley rozwija usługi VPN

Crowley Data Poland zaoferował usługi VPN oparte na technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching). Operator oferuje klientom korzystającym z VPN usługę back-up , czyli automatyczne zestawianie połączenia zapasowego w razie awarii łącza.

Wprowadzone przez Crowley Data Poland (CDP) pod koniec 2000 r. usługi VPN pozwalają połączyć wiele lokalnych sieci komputerowych klienta w jedną infrastrukturę, umożliwiającą wymianę danych. Rozwiązanie VPN jest oparte na koncepcji sieciowej, w której użytkownik dzierżawi jedynie lokalne łącza dostępowe do sieci miejskiej, zamiast wielu połączeń typu punkt-punkt. Łączone sieci mogą się znajdować w obrębie jednego, bądź kilku miast a nawet państw.

Obecnie CDP oferuje także możliwość automatycznie zestawianego połączenia zapasowego - tzw. back-up w razie awarii łącza podstawowego. W tym celu wykorzystuje się sieci ISDN. Pozwala to na utrzymanie połączeń bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji w sprzęt.