Crowley łączy wirtualnie grupę Lotos SA

Operator Crowley Data Poland rozpoczął wdrażanie Wirtualnej Sieci Prywatnej (VPN) dla trzech rafinerii Grupy Lotos SA na południu Polski. Sieć VPN połączy zakłady w Gorlicach, Jaśle, Czechowicach-Dziedzicach oraz placówki firmy Lotos Oil w Krakowie i Piotrkowie Trybunalskim.

Usługa Wirtualnej Sieci Prywatnej wykorzystuje Internet jako medium łączące oddalone od siebie placówki firmy. Sieć VPN zintegruje lokalne sieci internetowe Grupy Lotos w jedną sieć, która umożliwi wymianę danych za pomocą protokołu IP. Istotnym elementem systemu jest obniżenie kosztów komunikacyjnych w grupie oraz bezpieczny dostęp do danych firmowych.

Grupa Lotos SA korzysta z rozwiązań telekomunikacyjnych Crowley Data Poland już od ponad trzech lat. Wcześniej operator zestawił szerokopasmowe łącze internetowe drogą radiową w siedzibie firmy w Gdańsku oraz Warszawie, a na początku 2004 r. Crowley zapewnił Grupie Lotos w Gdańsku łącze szerokopasmowe z dostępem do Internetu. Operator wdrożył także rozwiązanie transmisji danych w spółce Lotos Paliwa.

Dzięki sieci Crowley jest możliwa integracja działania rozproszonych geograficznie elementów infrastruktury informatycznej, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz dostęp do szerokiej gamy usług dodanych. Oprócz wirtualnych sieci VPN, w ofercie firmy znajdują się: łącza transmisji danych (DTL), kanały cyfrowe, dostęp do Internetu Dial-up oraz rozwiązania głosowe (TeleKontakt). Rozwiązania świadczone przez Crowley są objęte gwarancją jakości SLA.