Crowdsourcing na usługach firm - wywiad z Katarzyną Prus-Malinowską odpowiedzialną za Bank Pomysłów BZWBK (wideo)

O budowaniu aktywnej społeczności wokół marki, o możliwościach wykorzystania potencjału intelektualnego klientów oraz sposobach budowania przewagi konkurencyjnej na bazie crowdsourcingu rozmawiamy z Katarzyną Prus-Malinowską, dyrektorem ds. promocji i komunikacji w Banku Zachdonim WBK S.A.

Firma Dell stworzyła Idea Storm, Starbucks uruchomił My Starbucks Idea, a Procter and Gambler ma swoją platformę Connect+Develop. Projekty te udowadniają tezę o potencjale zbiorowej inteligencji i pozwalają firmom kierować swym rozwojem zgodnie z preferencjami i potrzebami swych klientów.

W siłę i kreatywność swoich klientów uwierzył również Bank Zachodni WBK tworząc społecznościową platformę - Bank Pomysłów. O kulisach całego przedsięwzięcia oraz korzyściach jakie firma zyskać może z twórczego potencjału swych odbiorców opowiada Katarzyna Prus-Malinowska, dyrektor ds. promocji i komunikacji w Banku Zachdonim WBK S.A.