Coś drgnęło

Nie mniejsze straty Optimusa, ale dowody na realizację nowej strategii świadczą o pozytywnych zmianach w nowosądeckiej firmie. Przychody spółki w drugim kwartale wyniosły 101 mln zł.

W II kw. bieżącego roku Optimus wypracował 13 mln zł zysku netto, co pozwoliło mu zaksięgować po pierwszym półroczu zysk w wysokości 700 tys. zł, pomimo strat z I kw. W komunikacie spółka zaznacza jednak wyraźnie, że dodatni wynik jest przede wszystkim efektem sprzedaży nieruchomości (za ok. 107 mln zł, którymi pokryto spłatę kredytów), ponieważ wartość przychodów spadła w II kw. o 32% i wyniosła 101 mln zł. W pierwszym półroczu 2001 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość sprzedaży spadła o14% i wyniosła 249 mln zł.

Produkcja i sprzedaż sprzętu komputerowego nadal pozostaje podstawowym źródłem przychodów firmy. W stosunku do roku poprzedniego Optimusowi udało się zmienić ich strukturę. O 100% wzrosła wartość sprzedaży "z wartością dodaną" (VAR), natomiast o 24% spadła sprzedaż za pośrednictwem dilerów. Oznacza to przesunięcie na korzyść bardziej rentownych form dystrybucji. Zgodnie z zapowiadaną na początku roku strategią zwiększył się - o 30% - udział sprzedaży detalicznej, a o 23% sprzedaż serwerów. Jednocześnie Optimus skrócił terminy rozliczeń z partnerami handlowymi, co także wpłynęło na poprawę wyników finansowych spółki.

Optimus wciąż musi ponosić koszty utrzymania Onetu. W miniony piątek zobowiązał się do udzielenia portalowi do września br. 9 mln zł pożyczki, w ramach 28 mln zł, którymi ma zasilić Onet w myśl planu podziału. Dzisiaj przekazano pierwszą ratę tej pożyczki w wysokości 4,8 mln zł.

Z ostateczną oceną dokonań Optimusa trzeba jednak poczekać do 3 sierpnia, kiedy opublikowane zostaną oficjalnie wyniki finansowe za II kwartał.