Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Coraz większe koszty cyberprzestępstw w Wielkiej Brytanii

W miarę, jak działania cyberprzestępców są coraz wymyślniejsze i lepiej zorganizowane, ich biznesowe koszty stale rosną i w Wielkiej Brytanii szacowane są już na miliardy funtów szterlingów. Koszty te obejmują wyłączenia systemu z działania, uszkodzenia systemów czy utratę klientów.

W oparciu o sondaż w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników, National Hi-Tech Crime Unit (NHTCU) oszacowała koszty z wiązane z cyberprzestępczością za rok 2004 w Wielkiej Brytanii, na 2,42 miliarda GBF. Wyniki te podano podczas e-Crimes Congress, jaki odbył się w Londynie na początku kwietnia.

Badaniem objęto 200 dużych i średnich przedsiębiorstw, spośród których 89 proc. potwierdziło, że zostało dotknięte jakąś formą cyberprzestępczości w roku 2004. Wśród nich 90 proc. ucierpiało z powodu nieautoryzowanego dostępu lub penetracji systemów firmy, natomiast 89 proc. z powodu kradzieży informacji lub danych. Naruszenia bezpieczeństwa pochodziły z zewnątrz i - dużo częściej - z wewnątrz firmy.

Ponadto 97 proc. respondentów doświadczyło w ub.r. ataków wirusów, co kosztowało ich ok. 70,8 miliona GBF, podczas gdy nadużycia finansowe, jakie wydarzyły się u 9 proc. respondentów, kosztowały ich 68,2 miliona GBF.

Podczas kongresu e-Crimes podkreślano trend przejmowania cyberprzestepczosci przez przestępczość zorganizowaną. Pomimo takich zagrożeń jedna trzecia firm w Wielkiej Brytanii nadal nie przeprowadza audytów bezpieczeństwa, a 35 proc. nie ma wdrożonych żadnych procedur kryzysowych, związanych z takimi przestępstwami.