Coraz więcej telepracowników

Z badań zrealizowanych przez PBS DGA na zlecenie Gazety Prawnej i CMS Cameron McKenna wynika, że w ciągu minionych 12 miesięcy pięciokrotnie wzrosła liczba pracowników zatrudnionych w formie telepracy. Wciąż jednak niski jest poziom wiedzy na temat tej formy zatrudnienia.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Gazety Prawnej i CMS Cameron McKenna wynika, że obecnie co dwudziesty Polak pracuje w formie telepracy, rok wcześniej taką deklarację składał zaledwie co setny respondent.

Eksperci oceniają, że wzrost popularności telepracy spowodowany jest wprowadzeniem odpowiednich przepisów kodeksu pracy, które obowiązują od 16 października 2007 r. To również dowód na to, gospodarka w Polsce staje się coraz bardziej nowoczesna - telepraca przynosi profity zarówno firmie (oszczędności) jak i pozwala na godzenie życia zawodowego i rodzinnego pracownikom.

Badania PBS DGA wskazują jednak na niski stopień wiedzy wśród pracowników o tej formie zatrudnienia.

Co czwarty ankietowany po zapoznaniu się z definicją telepracy (która polega na wykonywaniu pracy poza siedzibą firmy i przesyłanie jej efektów za pomocą internetu lub innych technologii teleinformatycznych) i upewnieniu się że nie chodzi tu tylko o telemarketing i np. konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów czy uzyskiwania niższego wynagrodzenia, wskazuje, że byłby zainteresowany taką formą zatrudnienia. Jeszcze więcej osób wyraża taką gotowość, gdy usłyszy, że to pracodawca zapewnia niezbędne narzędzia do pracy telepracownika.

Nadal jednak 42% Polaków - wynika z badania - deklaruje, że nigdy nie słyszało o takiej formie zatrudnienia (rok wcześniej takich osób było 38%). Zdecydowana większość Polaków (71%) wskazuje też, że pracy, którą obecnie wykonują, nie można by wykonywać w formie telepracy. Tylko 2% uważa, że zdecydowanie mogłaby wykonywać swoje obowiązki, pracując na odległość.

Badanie zostało zrealizowane przez PBS DGA na zlecenie GP i CMS Cameron McKenna w dniach 7-9 listopada 2008 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej 1023-osobowej próbie Polaków, którzy ukończyli 18 lat.

Źródło: Gazeta Prawna