Coraz więcej komórkowych internautów

Według AT Kearney 41% użytkowników telefonów komórkowych korzysta z aparatów umożliwiających dostęp do Internetu. W ciągu minionych 6 miesięcy odsetek komórkowych internautów wzrósł na świecie o 8 pkt. procentowych.

Szacunki dotyczą sytuacji z czerwca br. Tymczasem według danych ze stycznia odsetek ten sięgał jednej trzeciej użytkowników sieci komórkowych. Obserwowany szybki przyrost liczby aparatów umożliwiających dostęp do Internetu jest jeszcze bardziej widoczny w porównaniu z sytuacją sprzed roku, gdy AT Kearney informował, że ok. 24% posiadaczy komórek posiada aparat z dostępem.

Najwięcej użytkowników telefonów z dostępem do sieci jest w Japonii, gdzie ich odsetek wśród wszystkich użytkowników telefonii komórkowej sięga 72%. Następne miejsce pod tym względem zajmowała Europa Zachodnia - 45%. Na wspólnie oszacowanych rynkach azjatyckich, w tym Chinach, Hongkongu, Korei, Singapurze i Australii, udział ten wyniósł 39%. Natomiast w Ameryce Północnej jest tylko 25% użytkowników telefonów komórkowych z dostępem do Internetu.

Ciekawie przedstawia się także wykorzystanie usług dostępnych w telefonie komórkowym. Najpopularniejszą usługą jest, według AT Kearney, odbieranie poczty (19% posiadaczy telefonów umożliwiających dostęp do Internetu); około 13% czyta wiadomości z serwisów online, 3% wykorzystuje telefony do rezerwacji usług portali turystycznych, tyle samo do m-bankingu, kupowania w Internecie i gier.

Taki rozkład preferencji nie powtarza się we wszystkich regionach. Na przykład w Europie niewielu użytkowników wykorzystuje możliwości, jakie dają im ich , ale liczba użytkowników przeglądających na komórce informacje z serwisów online (11%) przewyższa liczbę korzystających z usługi poczty elektronicznej (10%). Najbardziej aktywni są użytkownicy z Japonii: 77% z posiadających odpowiednie aparaty odbiera na nich pocztę, 38% przegląda informacje a 21% zamawia usługi turystyczne.

Warto wspomnieć, że niedawno comScore przedstawił badania aktywności internetowej amerykańskich użytkowników urządzeń PDA i aparatów z dostępem do Internetu. Według danych tej firmy badawczej w I kwartale br. surfowało ok. 10 mln osób: 5 mln spośród 19,1 mln posiadaczy PDA i 5,8 mln użytkowników wśród 67,2 mln posiadaczy.