Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Coraz śmielej o rynku IT w 2003 roku

Zachodnioeuropejska gospodarka powinna doświadczyć w roku bieżącym wzrostu na poziomie poniżej 2% - zatem prognozy 2,2-6,8-proc. wzrostu wydatków na informatykę na tym tle zdają się być optymistyczne. Optymizm firm badawczych wzrósł wraz z nadejściem Nowego Roku.

Według najnowszej prognozy przedstawionej przez RoperNOP, wydatki związane z informatyką powinny w Europie Zachodniej wzrosnąć w br. o 6,8% w porównaniu z rokiem ub. Największe zasługi w tym względzie położy sektor publiczny, którego zamówienia będą w porównaniu z rokiem ub. wyższe o 8,5%. W raporcie RoperNOP przewiduje się także, że wydatki na IT nie wzrosną np. w Niemczech - recesja u naszych zachodnich sąsiadów powoduje, że wiele firm zrezygnuje z planowanych inwestycji w informatykę.

E-marketer dokonał zestawienia prognoz wydatków na informatykę w roku 2003, jakie przedstawiły firmy badawcze. Wspomniana prognoza RoperNOP była najbardziej optymistyczną prognozą wzrostu wydatków w Europie Zachodniej. Mniej optymistyczne prognozy przedstawiły IDC (5,4% wzrostu), Dataquest (5,3%), EITO (3,2%), przy czym najmniejszy wzrost przewidywała Aberdeen Group - 2,2%. Należy jednak nadmienić, że publikacja tych mniej optymistycznych prognoz miała miejsce jeszcze w roku ub. - i to jak się okazuje im wcześniej były one opublikowane, tym mniejszy wzrost wydatków na IT zakładano. Nadzieja rosła wraz ze zbliżającym się rokiem 2003.

Raport RoperNOP donosi ponadto, że europejskie firmy prywatne najwięcej uwagi przy dzieleniu budżetu IT zamierzają poświęcić systemom bezpieczeństwa - 64% ankietowanych przedstawicieli spółek stwierdziło, że wyda więcej na oprogramowanie antywirusowe, zapory ogniowe, systemy kontroli dostępu i technologie szyfrujące.