Coraz gorsza koniunktura

e-Pentor opublikował wyniki najnowszego badania koniunktury internetowej.

Ankieta została przeprowadzona na zlecenie Business Press. W badaniu bierze udział 100 przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, podzielonych na cztery kategorie: portale, dostawcy Iternetu i technologii, sklepy internetowe oraz twórcy stron WWW i agencje reklamowe.

Od początku roku można było zaobserwować systematyczny spadek nastrojów przedsiębiorców z branży nowych technologii. Ogólny wskaźnik koniunktury e-PENBIZ, który na początku br. wynosił 57,5 pkt, w maju miał wartość zaledwie 26,1 pkt.

Ocena popytu na usługi i produkty związane z Internetem systematycznie pogarszała się przez ostatnie 5 miesięcy. Indeks popytu spadł z 64 do 48 punktów.

Wśród sklepów internetowych można zaobserwować stały trend spadkowy w ocenie sytuacji bieżącej. Jedynie portale, mimo spadku koniunktury, wierzą we wzrost popytu w najbliższym czasie. Najostrożniejsze w prognozach są firmy z grupy dostawców technologii i twórcy stron WWW.

W najnowszym pomiarze prawie połowa badanych firm nie zanotowała zmian wartości transakcji w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dla 30% wartość transakcji wzrosła, zaś 18% respondentów zadeklarowało spadek w stosunku do marca br.