Coraz bliżej nowego prawa telekomunikacyjnego

Pierwsza cześć nowelizacji prawa telekomunikacyjnego trafi dziś pod obrady Komitetu Rady Ministrów. W ciągu kilku tygodni projekt powinien znaleźć się w Sejmie.

Resort infrastruktury odpowiedzialny za ustawę o telekomunikacji podzielił projekt na dwie części - "unijną", dostosowującą prawo do wymagań Wspólnoty i "nieunijną", regulującą pozostałe kwestie. Nowe prawo rozszerzy uprawnienia regulatora rynku, m.in. w zakresie kar nakładanych na operatorów.

Resort infrastruktury przekonuje, że prace nad nowelizacją trwają. Z informacji "Gazety" wynika, że projekt unijny trafi dziś pod obrady Komitetu Rady Ministrów, a następnie pod obrady rządu. W ciągu kilku tygodni nowela - jako projekt rządowy - powinna trafić do Sejmu.

Część "nieunijna" znajduje się natomiast przed uzgodnieniami międzyresortowymi i konsultacjami z przedstawicielami rynku.