Coraz bliżej bankructwa Ahoja?

Jeden z wierzycieli MotherShip Poland złożył w sądzie wniosek o upadłości właściciela portalu. Sprawa rozstrzygnie się w marcu.

Agencja reklamy internetowej OMD Poland złożyła 22 grudnia 2000 r. wniosek o upadłość firmy MotherShip Poland. Jak mówi przedstawiciel OMD - Jakub Bierzyński - MotherShip Poland nie uiściła 2 mln zł, które jest winna OMD za przeprowadzoną w listopadzie zeszłego roku kampanię reklamową. Jakub Bierzyński twierdzi, że mimo prób ustalenia harmonogramu spłat nie udało się dojść do porozumienia z MotherShip Poland. „Ponieważ należności naszej firmy przekroczyły kapitał dłużnika, złożyliśmy wniosek o upadłość tej firmy i o zabezpieczenie naszych roszczeń na prawie własności portalu Ahoj.” - powiedział Jakub Bierzyński.

OMD złożyło także zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez członków zarządu MotherShip, którzy zdaniem powoda działają na szkodę OMD.

Rzecznik portalu Ahoj Marcin Gruszka uważa, że działania OMD stanowią rodzaj nacisku, za pomocą którego chce ono wymusić na MotherShip Poland uregulowanie zobowiązań: „Tego rodzaju działania często spotyka się w biznesie”. Marcin Gruszka uważa, że spór z OMD nie przeszkodzi w poszukiwaniach inwestora. „Potencjalni partnerzy zostali oczywiście poinformowani o sprawie; przypominam, że OMD złożyło swój wniosek już w grudniu. Tymczasem liczba 5 zainteresowanych inwestycją w Ahoj podmiotów wzrosła w tym tygodniu o kolejne. Nowi kontrahenci reprezentują te same sektory, co dotychczasowi: medialny i internetowy.”

„Nie złożyliśmy wniosku, dlatego że uważamy los Ahoja za przesądzony” - mówi Jakub Bierzyński. - „Liczymy, że pierwszym krokiem nowego inwestora tej firmy będzie uregulowanie jej należności”. OMD zamierza wystawić w środę na sprzedaż długi portalu. „Być może zechce je nabyć ktoś zainteresowany inwestycją w tę firmę” - mówi Jakub Bierzyński.