Coraz bardziej bezprzewodowo

Według danych zebranych przez firmę badawczą Canalys, liczba sprzedanych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce urządzeń bezprzewodowych takich jak telefony komórkowe z zaawansowanymi funkcjonalnościami, smart-phones, komputerki naręczne, wzrosła w ciągu minionego roku dwukrotnie. W trzecim kwartale br. w regionach tych łącznie sprzedano 1,17 mln urządzeń przenośnych.

Jednocześnie widoczna jest konsolidacja w czołówce głównych graczy tego segmentu. O ile przed rokiem, w trzecim kwartale udział największej na rynku Nokii sięgał 27%, to w III kwartale br. sięgał on już 57%. Nokia odnotowała w regionie EMEA największy, bo 322-proc. wzrost liczby sprzedanych urządzeń (ze 157 tys. w Q3’01 do 665 tys. w Q3’02). Z 22% do 15% skurczył się udział Palma, pomimo że firma odnotowała 33-proc. wzrost liczby sprzedanych urządzeń (do 172 tys. urządzeń w Q3’02). Udział HP skurczył się do 9%, przy zaledwie 5-proc. wzroście liczby sprzedanych urządzeń.

Największy wzrost był jednak udziałem Sony – które sprzedało w trzecim kwartale br. o 709% urządzeń więcej niż przed rokiem. Udział firmy w całkowitym wolumenie sprzedaży w Q3’02 wzrósł tym samym w ciągu roku z 1 do 3%.

Dynamiczne wzrosty liczby sprzedanych urządzeń przekładają się na wzrost penetracji urządzeń bezprzewodowych: np. według AT Kearney penetracja telefonów z dostępem do Internetu wśród europejskich użytkowników telefonów komórkowych wzrosła z 14% w styczniu 2001 do 33% w styczniu 2002.