Content Marketing w praktyce - poznaj wyniki badania

Content marketing można tłumaczyć jako marketing treści. Polega on na tworzeniu materiałów w taki sposób, aby dotrzeć do potencjalnych klientów z bardzo ściśle określonej grupy docelowej. Badając rynki zagraniczne można zaobserwować, że taka strategia przynosi efekty i jest z powodzeniem wykorzystywana przez marketingowców z segmentu B2B.

Content Marketing w praktyce - poznaj wyniki badania

Strategia oparta o marketing treści cechuje się nie tylko próbą dotarcia z atrakcyjnym przekazem i przydatnymi materiałami do konkretnego typu klienta, ale również nawiązywaniem dialogu nadawcy z odbiorcą. Content marketing w odróżnieniu od innych form marketingu nie opiera się na przekazie jednostronnym. Pozwala to zbudować trwałą relację z potencjalnym klientem.

Pojęcie treści w content marketingu jest bardzo szerokie

Treści są szeroko rozumiane. Zawiera się w tym pojęciu wszelkiego rodzaju materiały publikowane w internecie: tekst, filmy, podcasty, grafiki oraz nawet webinaria. Marketing treści można rozszerzyć również o świat offline: prasę branżową, ulotki, katalogi itp.

Content marketing bardzo dobrze łączy się z marketingiem wirusowym. Udostępnianie treści w odpowiednich dla nich miejscach, czyli np. na blogach branżowych lub w serwisach społecznościowych ułatwia dotarcie z przekazem do szerokiego spektrum odbiorców.

Podstawowym celem takich materiałów jest przekazanie wartości odbiorcy na konkretny temat. Jeśli potencjalny klient uzna treści za faktycznie przydatne, to zwiększy się jego świadomość marki udostępniającej wartościowe treści.

Content marketing w segmencie B2B

Ostatnie badanie dotyczące content marketingu w Stanach Zjednoczonych, przeprowadzone przez Content Marketing Institute and MarketingProfs, wyraźnie pokazuje rosnącą skuteczność tej formy marketingu. 42 na 100 marketerów z segmentu B2B w USA uważa, że ich działalność przynosi pozytywne efekty. Rok temu było to zaledwie 36 proc.

Można wysnuć też wniosek, dlaczego o 6 pp. wzrosło zadowolenie marketerów ze swojej pracy. Po raz pierwszy w historii prowadzonego od czterech lat badania Content Marketing Survey padły pytania o to, czy istnieje udokumentowana strategia dotycząca treści i czy w firmie jest osoba nadzorująca marketing treści - w pierwszym przypadku "tak" odpowiedziało 44 proc. badanych, a w drugim aż 73 proc.

Content Marketing w praktyce - poznaj wyniki badania

Źródło: badanie Content Marketing Institute and MarketingProfs

Strategia content marketingu w segmencie B2B ma znaczenie

Z badań wynika, że marketerzy ze strategią dotyczącą treści osiągają znacznie lepsze efekty. Sami oceniają swoje działania jako efektywne sześciokrotnie częściej, niż osoby bez udokumentowanej strategii. Kolejne etapy wdrażania marketingu treści sprawiają osobom ze strategią mniej trudności.

Content marketing jest jeszcze relatywnie świeżym sposobem na dotarcie do klientów, ale już teraz przynosi wymierne efekty - chociaż nie dla wszystkich. Rok temu 91 proc. ankietowanych przyznaje, że korzysta z content marketingu, a tylko 36 proc. uważało, że odnoszą na tym polu sukcesy.

Zwiększa się też ilość produkowanych treści w ramach content marketingu w 73 proc. przypadków, gdzie jest to skorelowane z samodzielną oceną efektywności - im wyższa, tym tworzy się więcej treści.

Jakie treści zdobywają popularność?

Analizując dane o rodzajach treści produkowanych w ramach content marketingu nie widać większych zmian w porównaniu do zeszłego roku. Największym wzrostem popularności cieszą się przy tym infografiki i używa ich już ponad połowa marketerów odpowiedzialnych za content marketing w segmencie B2B.

Efektywni marketerzy wskazują na to, że blogi branżowe są najlepszą formą dotarcia do odbiorcy, a osoby nie osiągające sukcesów w content marketingu uznają je za medium gorszej jakości. Widać też wzrost użycia serwisów społecznościowych - średnio z 5 do 6 różnych platform jednocześnie, a największe wzrosty notują SlideShare, Google Plus oraz Instagram. Ich efektywność nie jest jednak brana za pewnik.

Cele content marketingu

Głównym powodem stosowania marketingu treści jest zwiększenie świadomości marki wśród odbiorców, co potwierdzają badani content marketerzy z segmentu B2B w Stanach. Niewiele mniej istotne jest generowanie leadów i pozyskiwanie klientów.

Ciekawie wygląda porównanie priorytetów efektywnych i nieefektywnych marketerów. Dla tych pierwszych generowanie bezpośredniej sprzedaży jest znacznie mniej istotne. Znaczenie tego celu maleje też z roku na rok w ujęciu ogólnym.

Co z budżetami na content marketing?

Ankietowani pytani o to, czy przeznaczą w przyszłości więcej środków na content marketing w nadchodzącym roku częściej odpowiadali "tak" (58 proc.) niż "nie" (42 proc). To nie tylko więcej niż połowa respondentów, ale też więcej o 4 pp. niż rok temu.

Marketing treści jest też znaczącą częścią budżetu marketingowego i jest to średnio 30 proc. - rok temu było to 33 proc, a dwa lata temu 26 proc. Procent przeznaczonych środków można też skorelować z samooceną marketera w zakresie efektywności działań.

Wyniki omawianego badania uwzględniają odpowiedzi 1217 osób, które podały się za marketerów segmentu B2B w Stanach Zjednoczonych.

Zastosowanie content marketingu w B2B na polskim rynku, zaprezentujemy na konferencji B2B Marketing Standard 2015. Zapraszamy do śledzenia programu konferencji:

http://www.internetstandard.pl/konferencja/b2b2015