Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

ComputerLand w sektorze energetycznym

CL nabył od 46 udziałowców za łączną kwotę 4,74 mln zł 100% udziałów w firmie Centrum Informatyki Energetyki, zajmującej się tworzeniem oprogramowania dla sektora energetycznego.

Jak podano w komunikacie, ComputerLand traktuje zakup CIE jako długoterminową lokatę kapitałową. Transakcję sfinansowano ze środków własnych spółki.

Centrum Informatyki Energetyki powstała w 1997 roku, w miejsce państwowej firmy o tej samej nazwie. CIE jest producentem oprogramowania bilingowego do rozliczania odbiorców energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody. Firma zatrudnia obecnie 63 pracowników w tym 34 projektantów oprogramowania. Na czele zarządu spółki stoi Bogusław Dzbikowicz.