Comp w resorcie

COMP zakończył trwające 5 miesięcy wdrożenie systemu komputerowego podwyższonego bezpieczeństwa w Ministerstwie Gospodarki.

Na podstawie umowy, Comp dostarczył sprzęt – serwery Sun Microsystems Sun Enterprise E450 i Sun Fire 880 wraz z macierzą A5200. Dodatkowy serwer Sun Fire V880 zistał przez Comp wstawiony także do Centrum Informacji Gospodarczej, jednostki pomocniczej ds. technicznych przy Ministerstwie Gospodarki.

W oparciu o istniejącą architekturę sprzętową, Comp wdrożył ponadto usługi klastrowe Veritas Software, które objęły system produkcyjny MG. W tym ostatnim przypadku, poza oprogramowaniem Veritas Software, Comp wdrożył także własne rozwiązania. Klaster ma umożliwić pracę resortu na serwerze zapasowym w przypadku awarii serwera podstawowego.

Umowa przewiduje, że Comp zapewni wsparcie w zakresie produktów Veritas Software. Ponadto przez 3 lata firma będzie serwisować serwery Sun Microsystems.