Comp SA w banku

Warszawska spółka wdrożyła w banku PBK BPH system ochrony sieci komputerowej.

COMP SA dostarczył i zainstalował w ciągu miesiąca w banku PBK BPH centralny system firewall, uzupełniony o system detekcji włamań, centralny system antywirusowy oraz system autoryzacji dostępu do zasobów wewnętrznej sieci banku. Systemów bezpieczeństwa zainstalowane są na dostarczonych także przez COMP SA serwerach Sun Microsystems.

Poza wspomnianą dostawą sprzętu i wdrożeniem, umowa zobowiązuje firmę do przeszkolenie pracowników banku. COMP SA będzie przez 3 lata zapewniał obsługę serwisową zainstalowanych systemów.