Comdirect płaci cenę za ekspansję

Comdirect, największy europejski internetowy dom maklerski, ogłosił 74-proc. obniżkę zysków netto w 2000 r. do 2,7 mln EUR, przy ponad dwukrotnym zwiększeniu wydatków.

Analitycy oczekiwali, że Comdirect, który po raz pierwszy ogłosił raport skonsolidowany, osiągnie zyski na poziomie 4,5 mln EUR. Na wyniki wpłynął gwałtowny wzrost kosztów zatrudnienia, z 85,4 mln EUR w 1999 r. do 221 mln EUR w 2000 r., spowodowany ekspansją firmy na rynek brytyjski, francuski i hiszpański.

Comdirect jest internetowym działem bankowym i brokerskim Commerzbanku, czwartego co do wielkości niemieckiego banku komercyjnego.

Kurs akcji Comdirect spadł po ogłoszeniu wyników finansowych o 1% do wysokości 10,96 EUR.

<i>Źródło: Financial Times</i>