ComScore bada zaangażowanie użytkowników

ComScore wprowadził nowy zestaw miar w swoim badaniu internetu bazujący na wskaźniku "visits". Wizyta to ciąg następujących po sobie odsłon wykonanych przez unikalnego użytkownika odwiedzającego serwis internetowy. Jeżeli odstęp czasowy pomiędzy odsłonami wyniesie więcej niż 30 minut, liczona jest kolejna wizyta. Nowy wskaźnik obrazuje jak często użytkownik wraca na daną witrynę, co zdaniem comScore określa jego zaangażowanie.

Gdy technologie takie jak AJAX zmieniają krajobraz internetu, znaczenie pewnych miar, takich jak liczba odsłon, traci na znaczeniu - tłumaczy Jack Flanagan, wicedyrekor wykonawczy comScore Media Metrix. -Wprowadzenie nowego zestawu miar bazującego na wskaźniku "visits", daje alternatywę przy mierzeniu zaangażowania użytkowników - informuje nas jak często wracali oni na daną witrynę by obejrzeć więcej treści.

W ramach wskaźnika "visits" comScore wprowadziło cały zestaw miar: sumaryczną liczba wizyt, średni czas na wizytę, średnią liczbę wizyt na użytkownika, i średnią liczba wizyt na dzień.

Za miarę najbardziej obrazującą zaangażowanie użytkowników comScore przyjęło średnią liczbę wizyt na odwiedzającego (visits / vistor).

W rankingu ze względu na zaangażowanie użytkowników prym wiodą serwisy Yahoo, lecz już drugie miejsce przypadło serwisowi społecznościowemu Facebook.com.

ComScore bada zaangażowanie użytkowników

W rankingu ze względu na liczbę unikalnych odwiedzających, na drugim miejscu znajdują się serwisy Time Warnet Networks, czyli m.in. AOl.com.

ComScore bada zaangażowanie użytkowników

Więcej: comScore

Korekta

Jak zwrócił nam uwagę jeden z czytelników, we wstępie do artykułu był błąd dotyczący definicji terminu "wizyta". Błąd został poprawiony. Przepraszamy.