ComArch zwiększy przychody o 14%

Zarząd spółki spodziewa się, że ComArch zamknie 2001 r. przychodami na poziomie 145 mln zł i zyskiem przekraczającym 10 mln zł.

Według prognoz zarządu firmy, w 2001 r. spółka uzyska 145 mln zł przychodu i nie mniej niż 10 mln zł zysku. W ub. roku spółka osiągnęła 127 mln zł. Jak podaje komunikat firmy - "zarząd spółki sporządził prognozę w oparciu o dotychczas zawarte umowy oraz na podstawie przewidywań dotyczących możliwości pozyskiwania nowych zleceń".

W ciągu trzech kwartałów br. ComArch SA osiągnęła 115 mln zł przychodu i ok. 8 mln zł zysku netto.