Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

ComArch zwiększy przychody o 14%

Zarząd spółki spodziewa się, że ComArch zamknie 2001 r. przychodami na poziomie 145 mln zł i zyskiem przekraczającym 10 mln zł.

Według prognoz zarządu firmy, w 2001 r. spółka uzyska 145 mln zł przychodu i nie mniej niż 10 mln zł zysku. W ub. roku spółka osiągnęła 127 mln zł. Jak podaje komunikat firmy - "zarząd spółki sporządził prognozę w oparciu o dotychczas zawarte umowy oraz na podstawie przewidywań dotyczących możliwości pozyskiwania nowych zleceń".

W ciągu trzech kwartałów br. ComArch SA osiągnęła 115 mln zł przychodu i ok. 8 mln zł zysku netto.