ComArch w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

ComArch podpisał umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na wdrożenie systemu finansowo-księgowego opartego na platformie ComArch EGERIA.

System wspomagać będzie zadania w zakresie księgowości, planowania i kontroli realizacji budżetu, finansowania i rozliczania placówek zagranicznych.

Dotychczas używane przez MSZ systemy zostaną zastąpione jednym systemem zintegrowanym, co umożliwi między innymi zastosowanie obiegu dokumentów elektronicznych. Ponadto, w ramach wdrożenia, powstanie elektroniczny rejestr umów, umożliwiający MSZ kontrolę zaangażowania środków budżetowych. Rozwiązanie ComArch zastosowane zostanie również do planowania i kontroli wydatków placówek zagranicznych.

ComArch zakończył już wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych opartych na platformie EGERIA w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Gospodarki, do końca zbliża się też wdrożenie w Narodowym Banku Polskim.