ComArch w ING Investment Management

Spółka ComArch podpisała umowę na wdrożenie, udzielenie licencji i serwis systemu ComArch Orlando-Portfel ze spółkami ING Investment Management Polska i ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Rozwiązanie wdrożone przez ComArch posłuży do zarządzania aktywami klientów detalicznych, oraz aktywami funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Orlando-Portfel umożliwi prowadzenie portfeli inwestycyjnych, ewidencje operacji związanych z działalnością inwestycyjną, analizę i prezentację wyników zarządzania według standardów międzynarodowych. Będzie to czwarte wdrożenie aplikacji wchodzących w skład platformy ComArch Orlando w spółkach grupy ING.