ComArch tworzy rezerwy

Jak poinformował dyrektor finansowy spółki ComArch, Rafał Chwast, firma utworzyła rezerwę w wysokości 3,12 mln zł. Ma to związek z utrzymującym się od kilku miesięcy kursem giełdowym akcji Interia.pl poniżej 4,2 zł, czyli ceny kupna akcji portalu.

Po przeprowadzeniu aktualizacji wyceny Interia.pl, jej wartość w księgach ComArchu wynosi 7,39 mln zł, czyli 3 zł na akcję. Na otwarciu wtorkowej sesji GPW, kurs akcji Interii wynosił 2,8 zł.

Utworzenie rezerwy obniżyło zysk netto ComArchu wykazany w raporcie półrocznym w porównaniu z zyskiem netto który zarząd spółki przedstawił w raporcie po dwóch kwartałach. Zysk netto skorygowany o odpis wynikający z utraty wartości

akcji Interii wyniósł 1,28 mln zł. W raporcie po dwóch kwartałach spółka informowała, że jej zysk netto wynosi 3,22 mln zł.