ComArch reinwestuje

Zarząd spółki wystąpi z wnioskiem do WZA o nie wypłacanie zysku za 2000 r. w formie dywidendy.

Zysk wyniósł 7,5 mln zł i zostanie, zgodnie z założeniami zarządu, reinwestowany w nowe przedsięwzięcia firmy. Strategia ComArchu zakłada koncentrację na integracji systemów informatycznych, rozwijaniu portalu Interia oraz świadczeniu usług ASP. Firma rozwija także działalność za granicą. Te przedsięwzięcia pochłonęły w zeszłym roku ponad 30 mln zł. Potrzeby portalu Interia są zabezpieczone na najbliższe dwa lata, po udanej emisji akcji.

Rafał Chwast, wiceprezes spółki podtrzymuje prognozy na I kw. 2001 r., w myśl których sprzedaż firmy w tym okresie będzie dwukrotnie wyższa niż w I kw. 2000 r. (wyniosła wtedy 18 mln zł).

Ponieważ kontrolny pakiet akcji ComArchu znajduje się w ręku prezesa zarządu spółki Janusza Filipiaka i jego żony Elżbiety, to trudno sądzić, żeby WZA nie przychyliło się do propozycji zarządu.

<i>Źródło: Reuters</i>