ComArch pomaga w Spisie

Krakowski ComArch dostarczy oprogramowanie do opracowywania wyników Narodowego Spisu Powszechnego.

ComArch podpisał z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Statystycznej, podlegającym Głównemu Urzędowi Statystycznemu, umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do opracowania wyników Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego.

W ramach projektu do systemu zostaną przetransponowane uprzednio wczytane i skontrolowane dane z formularzy spisowych, a następnie zostanie naliczonych około 2000 tablic spisowych, zawierających szczegółowe wyniki spisu dla różnych poziomów podziału terytorialnego kraju.

Oprogramowanie opiera się na rozwiązaniach australijskiej spółki Space-Time Research, wykorzystywanych w Spisach Powszechnych w Anglii, Szkocji, Finlandii oraz Szwecji.