ComArch planuje emisję obligacji

ComArch ma w planach emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej od 35 do 50 mln zł. Środki z emisji mają być przeznaczone głównie na rozwój sprzedaży zagranicznej grupy spółki.

Obligacje ComArchu będą miały termin zapadalności od 3 do 5 lat. Zdaniem ComArchu, zamiana tych papierów na akcje spółki, pozwoli podnieść kapitał zakładowy ComArchu maksymalnie o 700 tys. zł. Jeśli wszystkie obligacje zostałyby zamienione na akcje, stanowiłyby 8,8% kapitału akcyjnego ComArchu.

Decyzja o ewentualnym wprowadzeniu obligacji do obrotu publicznego zostanie podjęta przez ComArch po konsultacjach z inwestorami.

Według komunikatu spółki: "Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na wzmocnienie infrastruktury sprzedaży zagranicznej grupy ComArch w Niemczech i USA oraz sieci sprzedaży partnerskiej za granicą, a także dalszy rozwój produktów spółki przeznaczonych do sprzedaży zagranicznej i wzmocnienie obecności spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”.