Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

ComArch notuje zyski

W drugim kwartale br. krakowska spółka ComArch zanotowała przychód ze sprzedaży w wysokości 33 mln złotych, co przełożyło się na zysk netto w wysokości ponad 2 mln.

Szefowie spółki przewidują, że kolejne kwartały będą dla ComArchu jeszcze lepsze i firma zamknie bieżący rok z zyskiem, osiągając rentownośc operacyjną rzędu 5-6%. W całym pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży wyniosły 53,4 mln, zaś zysk netto 3,2 mln.

Cały czas trwają prace nad strategią rozwoju spółki Interia.pl w której ComArch ma 37,5% akcji. W obecnej sytuacji Interia ma zagwarantowane pieniądze na działalność do końca 2003 roku.