ComArch ma umowę o wartości 1,25 mln USD

ComArch wdroży w PTC system InsightNet. Umowa obejmująca dostarczenie oprogramowania i jego wdrożenie w operatorze sieci Era opiewa na 1,25 mln USD.

System InsightNet jest najnowszym produktem ComArchu przeznaczonym dla sektora teleinformatycznego. Oprogramowanie służy do parasolowego zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi. InsightNet pozwala na ewidencjonowanie i kontrolowanie zasobów sieci, a także na monitorowanie sieci, analizę uzyskanych danych, optymalizacje obciążenia sieci, zarządzanie obszarami problemowymi oraz koordynacje uruchamiania nowych usług. Podczas budowy tego systemu wykorzystano technologie XML, SOAP, XSL, XSLT, CORBA, Java, JMS.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez ComArch z Polską Telefonią Cyfrową w ciągu ostatniego roku wyniosła 13,469 mln zł. Umowa dotycząca InsightNet-u jest największym kontraktem w dotychczasowych kontaktach firm.