ComArch i BRE Leasing zawarły ugodę

Spółki zawarły porozumienie dotyczące sporu związanego z nieudanym wdrożeniem systemu Egeria Leasing. Strony wycofają sądowe pozwy. BRE Leasing zamieści w prasie przeprosiny za rozpowszechnianie negatywnych informacji o ComArchu. Krakowski integrator wdroży w firmie leasingowej rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieci.

ComArch i BRE Leasing zawarły porozumienie dotyczące sporu, jaki firmy toczyły na drodze sądowej od sierpnia ubiegłego roku. Sprawa dotyczy zakończonego niepowodzeniem wdrożenia systemu Egeria Leasing. BRE Leasing - domagając się odszkodowania w wysokości ok. 1,5 mln zł - oskarżał integratora m.in. o znaczne przekroczenie harmonogramu rozpoczętego w 1998 r. projektu i wykonanie poszczególnych modułów systemu niezgodnie z ustaloną specyfikacją. (Patrz:

http://www.internetstandard.pl/news/news.asp?id=21726 ). SA wystąpił o odszkodowanie sięgające 1,1 mln zł, jako zadośćuczynienie za działania BRE Leasing, polegające na szkalowaniu dobrego imienia firmy w mediach.

Zawarta między stronami ugoda zakłada wycofanie pozwów. BRE Leasing zobowiązał się do zamieszczenia w prasie przeprosin za rozpowszechnianie negatywnych informacji o krakowskim integratorze – ukazały się one w dzisiejszym Parkiecie. Na mocy osobnej umowy ComArch wdroży w BRE Leasing rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieci.