Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

ComArch do góry

Krakowska spółka spodziewa się w tym roku wzrostu zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i zysku netto, średnio o 20%

ComArch SA przewiduje, że ten rok obrachunkowy spółki, kończący się równo z rokiem kalendarzowym, będzie lepszy od minionego średnio o jedną czwartą. Przedstawiciele spółki spodziewają się w 2001 r. wzrostu zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i zysku netto o 20-25%. Przychód ComArch SA w roku 2000 wyniósł 127 mln zł. Spółka osiągnęła wówczas 7,33 mln zł zysku.

Przychody ComArchu powinny więc na koniec bieżącego roku zamknąć się kwotą pomiędzy 152 a 159 mln złotych, zysk netto natomiast oscylować będzie wokół przedziału 8,8-9,2 mln zł. W ciągu pierwszego półrocza 2001 r. spółka wypracowała 74,6 mln zł przychodów ze sprzedaży przy poziomie 5,25 mln zł zysku netto.

Przedstawiciele krakowskiej firmy mają nadzieję, że w tegorocznej sprzedaży znacznie zwiększy się udział eksportu. Jego wielkość spodziewana jest na poziomie około 10% całkowitych przychodów ze sprzedaży. W 2000 r. udział eksportu w sprzedaży wyniósł 6%, a w roku 1999 zaledwie 1%.