ComArch do góry

Krakowska spółka spodziewa się w tym roku wzrostu zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i zysku netto, średnio o 20%

ComArch SA przewiduje, że ten rok obrachunkowy spółki, kończący się równo z rokiem kalendarzowym, będzie lepszy od minionego średnio o jedną czwartą. Przedstawiciele spółki spodziewają się w 2001 r. wzrostu zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i zysku netto o 20-25%. Przychód

SA w roku 2000 wyniósł 127 mln zł. Spółka osiągnęła wówczas 7,33 mln zł zysku.

Przychody ComArchu powinny więc na koniec bieżącego roku zamknąć się kwotą pomiędzy 152 a 159 mln złotych, zysk netto natomiast oscylować będzie wokół przedziału 8,8-9,2 mln zł. W ciągu pierwszego półrocza 2001 r. spółka wypracowała 74,6 mln zł przychodów ze sprzedaży przy poziomie 5,25 mln zł zysku netto.

Przedstawiciele krakowskiej firmy mają nadzieję, że w tegorocznej sprzedaży znacznie zwiększy się udział eksportu. Jego wielkość spodziewana jest na poziomie około 10% całkowitych przychodów ze sprzedaży. W 2000 r. udział eksportu w sprzedaży wyniósł 6%, a w roku 1999 zaledwie 1%.