ComArch dla szkół

Wartość podpisanych przez ComArch z MENiS umów na dostarczenie do placówek szkolnych komputerów wynosi 18,4 mln zł.

ComArch poinformował o zawarciu dwóch umów z MENiS o wartości 18,4 mln zł. Krakowska firma dostarczy i zainstaluje komputery w szkołach w województwach lubuskim, zachodnio-pomorskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Umowa przewiduje ponadto przyłączenie komputerów do Sieci.