Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Co naprawić w call centers?

Według nowego badania przedstawionego przez firmę MORI (Market & Opinion Research International), zdecydowana większość konsumentów posiada zastrzeżenia do call center, z którego korzysta - najbardziej przeszkadza długi czas załatwiania i zbyt skomplikowany system opcji automatycznych.

W sumie ok. 97% badanych po kontakcie z call center ma uwagi i zastrzeżenia odnośnie jakości obsługi. Najczęściej ankietowanym przez MORI nie podobało się, że tak długo trwały przerwy pomiędzy kolejnymi przełączeniami w call center, wielu irytował niejasny i zbyt rozbudowany system opcji dostępnych zgłaszającemu problem konsumentowi.

Według badania 4 na 5 badanych korzystało w ciągu ostatniego roku z call center. Najczęsciej - z centrum należącego do instytucji finansowej albo firmy usługowej (odpowiednio 56% i 45%). Około jednej czwartej korzystało z centrów rządowych albo z centrów obsługujących firmy handlu detalicznego.

Co ciekawe, centra handlu detalicznego cieszą się najwyższymi wskaźnikami zadowolenia klientów (67%), najniżej oceniane są centra firm usługowych (49% zadowolonych).