Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Co działo się z Siecią w czarny czwartek?

Awaria prądu, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w ubiegły czwartek, spowodowała, że ruch internetowy w tym kraju spadł o 20-30% poniżej średniej – tak wynika z szacunków firmy comScore Networks.

Warto dodać, że średni ruch, jaki zanotowano w ostatnich dwóch miesiącach, generowały 73 mln użytkowników komputerów. Tym samym w pamiętny czwartek z Sieci korzystało już tylko ok. 51-58 mln internautów.

Wstrzymanie ruchu internetowego w Stanach Zjednoczonych dało się też odczuć w skali światowej. Jak wynika z obliczeń firmy Reston, globalna aktywność internautów znacznie spadła. Tym samym dzień czwartkowej awarii prądu w USA został określony dniem spowolnionego ruchu internetowego.

Zwiększanie się aktywności internautów, a właściwie przywracanie stanu sprzed awarii, nastąpiło już w piątek od 6 rano. Firma comScore zmierzyła tę prawidłowość na próbie 1,5 mln internautów.

Po opanowaniu awarii największy ruch zanotowały serwisy informacyjne, gdzie użytkownicy próbowali znaleźć szczegółowe informacje dotyczące kłopotów z dostawami prądu. Jak wynika z obliczeń comScore, ruch wygenerowany na NYTimes.com wzrósł o 13% w niedzielę w porównaniu z poprzednimi ośmioma niedzielami. Z kolei liczba odwiedzających serwisy MSNBC.com i CNN.com zwiększyła się o 10-20% w porównaniu z wynikami z ostatnich dwóch miesięcy.