Co czwarty internauta odwiedza serwisy społecznościowe

Wg badań ankietowych "Consumer Internet Barometer" przeprowadzonych w drugim kwartale 2008 r. przez Conference Board i TNS na próbie 10 tys. amerykańskich gospodarstw domowych z dostępem do internetu wynika, iż 25% internautów aktywnie korzysta z serwisów społecznościowych.

Ponad 50% wszystkich użytkowników społecznych portali (m. in. MysSpace i Facebook) odwiedza je przynajmniej raz dziennie (acz większość z tej grupy przyznaje, iż robi to kilkanaście razy w ciągu dnia). Wśród użytkowników portali społecznych ponad połowa to kobiety. W 75% przypadków logowanie do badanych serwisów ma miejsce przy domowym komputerze. Deklarowane przez respondentów przyczyny korzystania z tych serwisów to przede wszystkim kontakt z obecnymi przyjaciółmi oraz - co może dziwić - z członkami rodziny. Co piąty internauta loguje się do społeczności w celu zawiązania nowych znajomości i zdobycia dodatkowych przyjaciół.

Spośród starszych użytkowników serwisów społecznościowych (internautów po 30 roku życia) co ośmy korzysta z nich by prowadzić biznes i zarabiać pieniądze. Większość badanych podkreśla przyjazną atmosferę badanych serwisów, aczkolwiek około 1/3 respondentów przyznała, iż miała przykre doświadczenia związane z kontaktami ze społecznością (skarżono się wówczas na brak prywatności, ujawnianie swych danych obcym oraz brak manier).

Źródło: http://www.conference-board.org/economics/consumerBarometer.cfm