Co będzie dalej z e-PUAP?

Przyszłości dużych systemów teleinformatycznych dla administracji publicznej poświęcona będzie specjalna debata organizowana przez redakcję Computerworld we współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. W dyskusji weźmie udział minister Witold Drożdż.

Realizacja dużych systemów teleinformatycznych dla obsługi administracji publicznej zawsze jest poważnym wyzwaniem dla samej administracji centralnej i samorządowej oraz dla firm teleinformatycznych. Często budzi też wiele emocji i dyskusji nad kształtem i zasadnością proponowanych rozwiązań. Problemy związane z pracami nad kolejnymi systemami wywołują niejednokrotnie nieporozumienia i prowokują do stwierdzeń, że, mimo starań i wysiłków, ich budowa staje się ryzykowana i kłopotliwa.

Debata organizowana przez redakcję Computerworld przy współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, ma na celu przedyskutowanie tych problemów oraz poszukanie rozwiązań i metod skutecznych, efektywnych wdrożeń dużych projektów IT w sektorze publicznym z wykorzystaniem funduszy europejskich. W dyskusji, prowadzonej przez Wacława Iszkowskiego, prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, udział wezmą: Witold Drożdż, podsekretarz stanu w MSWiA, prezesi największych firm IT w Polsce oraz przedstawiciele wybranych instytucji publicznych, na szczeblu centralnym i samorządowym, odpowiedzialnych za IT. Przysłuchiwać się jej będą kluczowe osoby z administracji centralnej i samorządowej, jak również przedstawicieli branży IT w Polsce.

Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do udziału w spotkaniu, które będzie miało miejsce 30 września br. w Warszawie. Szczegóły na stronie: konferencje.computerworld.pl/konferencje/debata2009-public/zagadnienia.html.

W trakcie spotkania zostaną omówione m.in. następujące tematy:

pozytywne przykłady realizacji systemów teleinformatycznych w świecie (dobre praktyki)

przegląd stanu przygotowania największych projektów informatycznych z Planu Informatyzacji Państwa

wskazanie podstawowych przyczyn potencjalnych opóźnień i problemów wdrożeniowych

możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu środków europejskich dla realizacji systemów teleinformatycznych.