ClickAD wyjaśnia

Wczoraj późnym popołudniem dotarło do nas oficjalne oświadczenie Macieja Sobierajskiego, dyrektora ClickAd, ostatecznie wyjaśniające sprawę rzekomo nielegalnego wykorzystywania przez firmę oprogramowania AdServer. Poniżej prezentujemy pełny tekst oświadczenia:

Szanowni Państwo,

Jako dyrektor generalny i zarazem współwłaściciel spółki ClickAd oświadczam, że nasza firma posiada prawo używania systemu AdServer firmy DoubleClick na podstawie umowy licencyjnej zawartej pomiędzy obydwiema firmami w sierpniu 2000 roku.

Dodatkowo jako załącznik do niniejszej informacji pragnę przedstawić oficjalny e-mail otrzymany od firmy DoubleClick potwierdzający uprawnienia ClickAd do używania ww. oprogramowania. (patrz: ilustracja na dole tekstu - red.)

Jestem przekonany, że powyższe informacje ostatecznie wyjaśniają zaistniałą sytuację.

Na koniec chciałbym dodać, że nasza firma nigdy nie posunęła się, w trakcie swojej działalności do stosowania metod w postaci pomówień, plotek i bezpodstawnych oskarżeń, czy też negatywnej prezentacji w stosunku do innych graczy konkurujących na rynku. Wszystko co do tej pory osiągneliśmy jako ClickAd wynikało z ciężkiej pracy, wiedzy, doświadczenia i poświęcenia jego pracowników. Koncentrujemy się wyłącznie na konstruowaniu i egzekucji skutecznych kampanii internetowych naszych klientów - jest to jedynym naszym orężem, jak do tej pory skutecznym, stosowanym w walce z konkurencją.

Działania w postaci anonimowych publikacji i dystrybucji nieprawdziwych informacji na temat naszej firmy niech świadczą o tych, którzy się ich dopuścili.

Łączę wyrazy szacunku

Maciej Sobierajski

ClickAd sp. z o.o.

Warto zaznaczyć, że informację o identycznej treści uzyskaliśmy wczoraj (jeszcze przed opublikowaniem oświadczenia ClickAd) od Lynn Forsyth, menedżer ds. klientów w DoubleClick TechSolutions Germany.