Cisco połączyło centra Raiffeisen Bank

Solidex wdrożył rozwiązania optyczne DWDM Cisco Systems w Raiffeisen Bank Polska. Posłużyły one do integracji bankowych centrów przetwarzania danych.

Wdrożony przez Solidex system służy umożliwieniu synchronizacji podstawowego i zapasowego centrum przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, które będzie zapewniać bezpieczeństwo danych klientów banku. Infrastrukturą zarządza CiscoWorks.

Centrum zapasowe może przejąć obowiązek obsługi banku, jego klientów oraz realizowanych przez nich transakcji. Raiffeisen Bank zakończył wdrożenie umożliwiające uruchomienie centrum zapasowego w ciągu kilku miesięcy; łącza DWDM pozwoliły na połączenie bankowych centrów przetwarzania danych, które leżą zbyt daleko, aby połączyć je poprzez Fiber Channel (maksymalnie 10 km).

Zastosowane modularne rozwiązania Metro DWDM firmy Cisco Systems umożliwiają

transmisję danych w 8, 16 lub 32 kanałach optycznych o przepustowości od

622 Mb/s do 10 Gb/s każdy na odległość do ok. 80-100 km, a po zastosowaniu wzmacniaczy optycznych - nawet do 200 km.

Integracja centrów wymagała połączenia kilku niezależnych technologii komunikacyjnych. W tradycyjnym podejściu każda z tych aplikacji wymagałaby osobnej pary światłowodów. „Dzięki zastosowaniu DWDM zamiast sześciu niezależnych par światłowodów - koniecznych ze względu na niezbędną redundancję połączeń - zastosowaliśmy dwie pary" – powiedział Wojciech Sznajder, przedstawiciel projektu ze strony Raiffeisen Bank.