Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Chrome najpopularniejszą przeglądarką na świecie

Według badań firmy GlobalStats Internet Explorer w różnych wersja nie dominuje już na rynku przeglądarek. Między 14. a 20. maja przeglądarka autorstwa Google osiągnęła 32 proc. kosztem produktu Microsoftu, którego udział spadł do 31 proc.

Z grafów wynika, że przeglądarka Chrome notuje dynamiczny wzrost właśnie kosztem Internet Explorera, którego udział w rynku gwałtownie spada. W połowie 2011 roku Chrome miał niecałe 20 proc. udziału w rynku, podczas gdy Internet Explorer był używany w prawie 45 proc. komputerów.

Jednak od początku 2012 roku IE traci coraz więcej użytkowników. Początkowo pozycja Chrome umacniała się kosztem Firefoksa (którego przeglądarka Google przegoniła w trzecim kwartale 2011 roku), jednak pozycja przeglądarki od Mozilli pozostaje w tej chwili stabilna.

Polska wierna Firefoksowi

Na polskim rynku nadal najpopularniejszą przeglądarką jest Firefox z udziałem nieco ponad 48 proc. rynku (dane za GlobalStats). Chrome jest drugą najpopularniejszą przeglądarką z udziałem ponad 25 proc. Internet Explorer traci na udziale i w tej chwili jest wykorzystywany przez nieco ponad 15 proc. internautów.

Bardzo popularna w Polsce (w porównaniu do światowych statystyk) jest Opera z prawie 9 proc. udziałem w rynku.