Chrome 4.1 beta: zarządzanie prywatnością i automatyczny tłumacz

Google udostępniło najnowszą, beta wersję swojej przeglądarki. W oznaczonym numerkiem 4.1 Chrome rozbudowano zarządzanie prywatnością, dołączono też opcję automatycznego tłumaczenia stron w językach innych niż język interfejsu.

W ponad miesiąc po premierze Chrome'a 4.0 w którym wprowadzono m.in. obsługę rozszerzeń, Google udostępniło kolejną wersję swojej przeglądarki. Tym razem wśród rozwiązań udostępnionych w wersji beta 4.1 znalazło się rozbudowane zarządzanie ochroną prywatności. Jest ono dostępne w menu "Ustawienia Google Chrome" w Opcjach. Za pomocą udostępnionych rozbudowanych opcji można m.in. ustalić reguły traktowania ciasteczek przez przeglądarkę, określić czy przeglądarka ma wykonywać kod JavaScript, pokazywać bądź nie obrazki (z możliwością ustalania wyjątków od reguły) jak też ustalić zasady korzystania z rozszerzeń dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Google udostępniło też odnośnik do menedżera ustawień programu Adobe Flash Player. Dzięki niemu użytkownicy mogą przeglądać i kontrolować lokalne obiekty, które Adobe Flash przechowuje w komputerze.

Drugą nowością udostępnioną przez Google jest automatyczny tłumacz, który uaktywnia się, gdy przeglądana strona jest w innym języku niż interfejs przeglądarki. U góry okna, w którym wyświetlana jest strona pojawia się pasek tłumacza. Użytkownik ma do wyboru zatwierdzenie tłumaczenia lub rezygnację z niego. Przewidziano też możliwość ustawienia reguły pozwalającej tłumaczyć strony w zdefiniowanym przez użytkownika języku, bez konieczności ręcznego potwierdzania.

Na bazie Chromium powstały też inne przeglądarki o zbliżonym od Chrome'a interfejsie. Swój produkt zaprezentowała firma Comodo. W Comodo Dragon nacisk położono na zwiększone bezpieczeństwo korzystania z zasobów Internetu. Przeglądarka nie obsługuje rozszerzeń, wprowadzonych do Google Chrome w wersji 4.0.

Opublikowanie nowej wersji Chrome'a zbiegło się z udostępnieniem przez Opera Software stabilnej wersji swojej przeglądarki w wersji 10.50. Najnowsza Opera jest przeznaczona dla systemów z rodziny Windows. Wersje dla innych systemów mają pojawić się wkrótce.

Prywatność w Google Chrome

Automatyczne tłumaczenie w Google Chrome