Choroba zawodowa

98% dziennikarzy w USA korzysta z Internetu co najmniej raz dziennie.

Firma badawcza Middleberg Euro RSCG przeprowadziła badania na grupie 500 amerykańskich dziennikarzy prasowych i telewizyjnych. Dane porównywano do wyników z 1995 r. Z porównania wynika, że liczba dziennikarzy korzystających z Internetu do poszukiwania materiałów wzrosła w ciągu 5 lat o 28 pkt. procentowych do 98%. Z badania wynika jednak, że 44% dziennikarzy nie bierze pod uwagę informacji uzyskanych dzięki udziałowi w grupach dyskusyjnych i internetowych czatach jako pierwszoplanowego źródła informacji.

Przeglądanie stron WWW w poszukiwaniu materiałów jest to najpopularniejszą czynnością związaną z Internetem w tej grupie zawodowej. Z poczty elektronicznej korzysta 75% ankietowanych dziennikarzy a ich odsetek zwiększył się od 1995 r. o 11 pkt. procentowych. Łącznie te dwie czynności zajmują statystycznemu dziennikarzowi 15 godz. tygodniowo.

Pracodawcy natomiast nie widzą korzyści użycia Internetu jako narzędzia pracy zatrudnionych dziennikarzy. Tylko 32% z nich stwierdziło, że publikator, dla którego pracują promuje zwiększone wykorzystania Internetu w codziennej pracy.

<i>Źródło: eMarketer</i>