Chłód czeskich operatorów

Rząd czeski zaoferował trzem operatorom telekomunikacyjnym licencje na obsługę telefonii 3G po około 170 mln USD (6,7 mld Kcs) każda.

Trzej operatorzy GSM, którym złożono tę propozycję - Eurotel, Radiomobil oraz Cesky Mobil - odnieśli się do niej z rezerwą. Wcześniej rząd proponował licencje czterem operatorom po 5 mld Kcs, jednak ów plan także został zakwestionowany przez spółki telekomunikacyjne.

Przy konstruowaniu nowej propozycji objęcia licencji 3G rząd najwyraźniej liczył na pozyskanie oferentów dzięki zmniejszeniu konkurencji na przyszłym rynku usług UMTS. Jeżeli jeden z trzech operatorów nie zechce liencji, ogłoszony zostanie na nią przetarg. W przypadku, gdyby wszyscy trzej operatorzy zawiedli, rząd planuje sprzedać podczas aukcji cztery licencje.

Czeskie firmy telekomunikacyjne sugerowały ustalenie ceny licencji na poziomie 1-2,8 mld Kcs za każdą. Wyższa cena - argumentowali - zmusi operatorów do podniesienia stawek i zahamuje rozwój sieci komórkowych 3G w Czechach.

Czeskiemu rządowi bardzo zależy na uzyskaniu założonej w budżecie kwoty za licencje 3G. Wpływy z ich sprzedaży muszą bowiem zrównoważyć plan wydatków państwa, zachwiany przez kłopoty w sektorach bankowym i ubezpieczeń społecznych.

Operatorzy powinni dać odpowiedź czeskiemu urzędowi telekomunikacji najpóźniej do 7 sierpnia br. Do końca września licencje powinny zostać rozdane; operatorzy będą mogli rozpocząć działalność od przyszłego roku.

<i>Źródło: Financial Times</i>