Chińscy cyberdysydenci na wolności

Chińskie władze zgodziły się wypuścić na wolność trzech internautów, którzy zostali umieszczeni w więzieniu ze względu na głoszone w Sieci antykomunistyczne poglądy. Ich uwolnienie ma charakter polityczny – władze Chin zdecydowały się na taki krok przed rozpoczęciem wizyty wysokich rangą polityków w Stanach Zjednoczonych.

Wypuszczenie na wolność osoby uwięzionej za głoszenie poglądów niezgodnych z doktryną komunistyczną zdarza się w Chinach niezwykle rzadko. Takie sytuacje mają miejsce jedynie w przededniu ważnej wizyty władz chińskich w demokratycznym kraju.

Tym razem chińskie władze zgodziły się uwolnić trzech internautów, którzy znaleźli się w więzieniu ze względu na hasła głoszone na listach dyskusyjnych i postulaty umieszczane na stronach internetowych. Jedna z uwięzionych osób napisała tekst satyryczny o partii komunistycznej i domagała się wolności wypowiedzi w kraju. Dwie kolejne trafiły do więzienia po tym, jak napisały petycję o uwolnienie zatrzymanej i umieściły ją w Sieci.

Wszystkie osoby uznane zostały za przestępców, pomimo tego że żadna nie miała procesu sądowego. Centrum Praw Człowieka i Demokracji wskazuje, że podobne aresztowania internautów zdarzą się w Chinach często.