Chemiskór zmienia skórę

Chemiskór – pod zmienioną już nazwą 4Media – postanowił zająć silną pozycję na rynku medialnym.

Chemiskór – pod zmienioną już nazwą 4Media – postanowił zająć silną pozycję na rynku medialnym.

Aby osiągnąć ten cel, zamierza wykorzystać dwie nisze – rozdrobnienie właścicielskie na rynku prasy lokalnej oraz brak bezpłatnych wydawnictw aglomeracyjnych.

Zakończenie wycofywania #Chemiskóru# z działalności garbarsko-chemicznej planowane było na sierpień tego roku. Na początek nowy zarząd sprzedał garbarnię. Później zdecydował o przeniesieniu produkcji chemicznej do spółki zależnej, która posiada status zakładu pracy chronionej. Resztę majątku zarząd #4Media# postanowił przenieść do spółki zależnej #Chesco#.

Zarząd Chemiskóru wybrał nazwę 4Media, ponieważ symbolizuje działalność firmy w czterech segmentach rynku medialnego. W skład 4Media wejdą: #Polska Prasa Lokalna#, #Polska Prasa Bezpłatna#, #Regionalne Rozgłośnie Radiowe# oraz #Internet Operator#. Jak się okazuje Internet ma być jedynie dodatkową działalnością, której celem ma być ściągnięcie reklamodawców.

Głównym zadaniem Internet Operatora będzie zakładanie i prowadzenie stron internetowych małym i średnim firmom. Celem Polskiej Prasy Bezpłatnej będzie wydawanie w 16 miastach wojewódzkich bezpłatnych dzienników, natomiast Polskiej Prasy Lokalnej – płatnych tygodników powiatowych.

Aby plany nowo powstałej firmy się powiodły, 4Media potrzebuje kilkudziesięciu milionów złotych. W tym celu zarząd spółki planuje w przyszłym roku emisję obligacji zamiennych, a także kolejną emisję akcji.

Pierwszym krokiem Chemiskóru w nowym obszarze działalności jest podpisanie przedwstępnej umowy kupna 48 procent udziałów spółki, która jest właścicielem kieleckiej radiostacji #FAMA#. Transakcja została wyceniona na 720 tys. złotych.

Środki finansowe pozyskane w tym roku będą w stanie pokryć jedynie koszt przygotowania bazy drukarskiej.