Certyfikaty UKE dla porównywarek usług telekomunikacyjnych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie wydawał certyfikaty niezależnym serwisom internetowym ułatwiającym porównywanie ofert na rynku usług telekomunikacyjnych.

Przyznawanie certyfikatów ma się przyczynić do zwiększenia popularności tych serwisów, co w konsekwencji ma wpłynąć na zwiększenie świadomości konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych jak również i zwiększyć konkurencję na rynku.

Jakie warunki musi spełnić serwis ubiegający się o przyznanie certyfikatu? Nie będzie on mógł wymagać od użytkowników podawania żadnych danych osobowych w celu skorzystania jedynie z porównania usług. Zamieszczone w porównywarce informacje dotyczące poszczególnych ofert telekomunikacyjnych powinny odzwierciedlać także dostępne w nich oferty specjalne (np. bonusy, zniżki, pakiety itp.) oraz wszelkie wstępne/jednorazowe koszty, które musi ponieść użytkownik końcowy (np. koszt instalacji oraz koszt zakupu niezbędnych urządzeń końcowych).

Ponadto serwis nie może być finansowany (ani pozostawać pod wpływem) żadnego z dostawców usług działających na terenie Polski (konieczność zamieszczenia takiego oświadczenia na swojej stronie internetowej). Łącznie wymagań stawianych przez UKE jest ok. 13.

Certyfikaty UKE dla porównywarek usług telekomunikacyjnych

Opengsm.pl

O certyfikaty mogą strać się serwisy porównujące oferty telefonii stacjonarnej, komórkowej i VoIP, internetu wąskopasmowego i szerokopasmowego, płatnej telewizji, ofert łączonych (pakietów). Przykładem porównywarki ofert telefonii komórkowej jest Opengsm.pl.

Certyfikat UKE przyznawany jest na okres 12 miesięcy i może być corocznie odnawiany, po spełnieniu określonych przez Prezesa UKE warunków. Wnioski można składać w dowolnym momencie.