Cenzurka dla władzy

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji pozytywnie ocenia czteroletnią pracę Sejmu, jednak ma pretensje do rządu.

W związku z zakończeniem kadencji Senatu i Sejmu oraz misji rządu, Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dokonała podsumowania współpracy Izby z władzami ustawodawczymi i wykonawczymi w ostatnich czterech latach. Według Izby, dzięki działaniom parlamentu możliwe było przygotowanie firm do uniknięcia Problemu roku 2000. Również za jego kadencji uchwalono, choć długo to trwało, ustawę o podpisie elektronicznym oraz Prawo telekomunikacyjne. W tym ostatnim przypadku nie spisał się natomiast rząd, gdyż nie opracowano dotychczas wszystkich rozporządzeń, co uniemożliwiało jego szybkie wprowadzenie w życie.

„Negatywnie oceniamy brak spójnych działań rządu w prowadzeniu polityki sprzyjającej rozwojowi rynku informatycznego. Szczególne zastrzeżenia mamy do braku działań Ministerstwa Finansów w rozwiązaniu problemu niejednoznaczności w interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania obrotu oprogramowaniem” – przeczytać można w stanowisku PIIiT. Izba negatywnie ocenia również politykę pobierania wysokich opłat za koncesje na świadczenie usług telefonii lokalnej i międzystrefowej oraz komórkowej UMTS.