Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ceny jak na wyprzedaży

W I kw. br. 333 internetowe firmy zostały kupione za łączną kwotę 5,4 mld USD.

Pod względem liczby zakupów jest to drugi wynik w ciągu ostatnich pięciu kwartałów, natomiast ceny są rekordowo niskie. Wydatki na firmy internetowe spadły bowiem o 50% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2001, podczas gdy liczba transakcji kupna firm spadła zaledwie o 3%. Zaś w ciągu ostatniego roku wydano 44 mld USD na zakupy 1600 przedsięwzięć internetowych.

Spadek wartości transakcji przy jednoczesnym wzroście ich ilości spowodowany jest kilkoma czynnikami, m.in. obniżonymi wycenami spółek związanych z Internetem, znacznym spadkiem cen udziałów w takich spółkach i unikaniem przeprowadzania wielkich akwizycji.

Na podstawie raportu "Web-enabling the Enterprise Through M&A"